XXVI sesja Rady Miasta (wideo)

aktualizacja: 2020-11-26 10:12:25     nr wiadomości: 44020     przeczytano: 3731     Ilość komentarzy komentarze: 0


25 listopada 2020 r. (środa) odbyła się XXVI sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradowała w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.
 

porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania Uchwały nr XXI/175/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

 5. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.;

  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 9. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta Grajewo.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miasta.

 

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.