Via Baltica - kolejny fragment

aktualizacja: 2019-08-13 10:49:37     nr wiadomości: 39917     przeczytano: 5976     Ilość komentarzy komentarze: 0

12 sierpnia br. Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację kolejnego fragmentu trasy Via Baltica. W ramach inwestycji powstanie ok. 17 km drogi ekspresowej S-61 na odcinku Śniadowo – Łomża Południe. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, wykonawca może wchodzić na plac budowy.

Zakres prac obejmuje:

•    budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku,

•    budowę Miejsc Obsługi Podróżnych  - MOP „Chomentowo Wschód” oraz MOP „Chomentowo Zachód” wraz z infrastrukturą techniczną,

•    budowę węzła drogowego "Śniadowo" 

•    przebudowę odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,

•    budowę dodatkowych jezdni oraz zjazdów do istniejących działek,

•    budowę ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż przebudowywanych dróg,

•    budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, dreny),

•    budowę 14 obiektów inżynierskich w tym: 11 w ciągu drogi ekspresowej (w tym 6 pełniących funkcję przejść dla zwierząt) oraz 3 nad drogą ekspresową.

•    budowę 19 zbiorników (retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych otwartych).

Budowa odcinka jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, którego głównym celem jest: poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu) oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich, zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych innych.

Wykonawcą projektu i realizacji tegoż odcinka jest firma Polaqua sp. z o.o. Wartość umowy zawartej w lutym 2018 r. opiewa na kwotę 380 mln zł.

Dotychczas w Podlaskiem ramach Via Baltica gotowa jest już obwodnica Suwałk, budowana jest tzw. druga jezdna istniejącej obwodnicy Szczuczyna.

fot. PUW

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.