Ulga dla dawców krwi!

aktualizacja: 2020-01-23 10:37:29     nr wiadomości: 41322     przeczytano: 4864     Ilość komentarzy komentarze: 0

Oddajesz honorowo krew - przy okazji rocznego rozliczenia PIT możesz skorzystać z ulgi podatkowej.

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym oddają bezpłatnie krew i jej składniki, mają prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają prawo podatnikowi, który oddał honorowo krew, do odliczenia wartości krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, kobieta 1,8 l; osocza można oddać 25 l. Krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, ale Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości rekompensaty - ustanawia należny za nią ekwiwalent. 

Wartość darowizny uzyskuje się mnożąc liczbę litrów przez kwotę 130 zł (ustalony ekwiwalent pieniężny za litr pobranej krwi). Łączna suma nie może przekroczyć 6 procent dochodu darczyńcy.

Krwiodawcy mogą pobrać zaświadczenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o ilości oddanej krwi i jej składników. Otrzymany dokument należy przechowywać w celu przedstawienia w przypadku urzędowej kontroli.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.