TBS: Aktualizacja listy chętnych

aktualizacja: 2018-03-22 07:18:44     nr wiadomości: 33959     przeczytano: 21256     Ilość komentarzy komentarze: 1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową. Na czas aktualizacji w 2018 roku wstrzymany jest też nabór nowych wniosków.

Formularz aktualizacyjny można otrzymać w siedzibie spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 bądź pobrać ze strony internetowej: www.tbs.grajewo.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Zaktualizowany wniosek poddawany jest ocenie pod kątem zgodności z kryteriami stosownej ustawy, a następnie umieszczany na liście osób oczekujących na mieszkanie.

Na bazie listy zostanie sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku. Następnie mieszkanie proponowane jest osobie, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania spośród osób zainteresowanych lokalem o określonym metrażu, przy uwzględnieniu, że wniosek jest kompletny i zaktualizowany. Oczekujący na mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie trzy propozycje lokali mieszkalnych. Osoby, które trzykrotnie zrezygnują z przyjęcia propozycji lokalu mieszkalnego, zostają skreślone z listy oczekujących na mieszkanie.

Na liście oczekujących na przydział mieszkania figuruje obecnie około 1000 gospodarstw domowych. Obowiązkiem każdej osoby, która złożyła wniosek będzie jego aktualizacja w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego zaczynając od roku 2018.

 

Formularz aktualizacyjny dla osób oczekujących na mieszkanie

Wypełnione formularze należy składać w siedzibie spółki.

Zarząd TBS Sp. z o.o. w Grajewie


 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 27
tel. 608 017 440
www.tbs.grajewo.pl
NIP 719-13-87-142
Regon 450711988
Kapitał zakładowy 5 059 500 zł

 

ludzie.czemu nie ma komentarzy.opamiętajcie się
Napisał: zenon dodano: 2018-11-29 00:07:43

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.