Szkolenia komputerowe

aktualizacja: 2013-02-13 17:09:11     nr wiadomości: 19301     przeczytano: 7619     Ilość komentarzy komentarze: 0


Od laika do certyfikowanego użytkownika


Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz  Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo – Egzaminacyjne  Antoni Cichocki
z przyjemnością informują , iż rozpoczęły realizację projektu
„Od laika do certyfikowanego użytkownika”

Okres realizacji: 01.11.2012 - 31.08.2014 r.

Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie ICT przez mieszkańców województwa podlaskiego.
Projekt skierowany jest do 500 osób z wykształceniem co najwyżej średnim w wieku 18 – 64 lat, uczących się, pracujących lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo podlaskie.
Działania zaplanowane w projekcie:
- Przeprowadzenie szkoleń ECDL Core obejmujących 7 modułów:
• Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
• Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
• Przetwarzanie tekstów
• Arkusze kalkulacyjne
• Bazy danych
• Grafika menadżerska i prezentacyjna
• Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Zakres tematyczny jest zgodny z Sylabusem ECDL. Zajęcia będą prowadzone w 12 - 15 osobowych grupach, w wymiarze 120 godzin na grupę. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy wszelkie materiały dydaktyczne i szkoleniowe. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia kończą się uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.
Rekrutacja jest prowadzona od 1 listopada 2012 w sposób ciągły przez okres realizacji projektu.


Dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna w:- biurze projektu:
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju - Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A, 15-111 Białystok, tel. 85 651 41 46, fax: 85 651 41 48
Ponadregionalnym Konsorcjum Szkoleniowo – Egzaminacyjne  Antoni Cichocki –Sojczyn Borowy 63, 19-200 Grajewo- stronach internetowych:www.cpir.org.pl – w zakładce Projekty www.konsorcjum-grajewo.pl


Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibach ww. instytucji, pocztą lub drogą elektroniczną na adresy: rekrutacja@cpir.org.pl; okmantoni@gmail.com

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.