Stypendia pomostowe

aktualizacja: 2019-08-02 21:14:08     nr wiadomości: 39856     przeczytano: 3307     Ilość komentarzy komentarze: 0

Ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, rozpoczynający w tym roku studia dzienne mogą skorzystać ze stypendiów pomostowych. W roku akademickim 2019/2020 czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 5 00 zł miesięcznie - wypłacane przez 10 miesięcy. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00. 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2019, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. oraz:

- zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

- zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

- pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1 688 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

- pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub też ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;  podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.