Rozliczenie kół gospodyń

aktualizacja: 2020-01-24 14:32:11     nr wiadomości: 41332     przeczytano: 6058     Ilość komentarzy komentarze: 0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że koła gospodyń wiejskich, które w 2019 r. wykorzystały przyznaną pomoc, muszą ją rozliczyć do 31 stycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków. 

Koła gospodyń wiejskich zobowiązane były do wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy do 31 grudnia 2019 r. Do końca stycznia 2020 roku mają natomiast czas na rozliczenie przyznanego wsparcia poprzez złożenie sprawozdania z wydatkowanej pomocy.   

W myśl rozporządzenia z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości, w przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.


zobacz:
"Wiosna z Kołami Gospodyń"


wideo e-Grajewo.pl - konferencja "Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich" 22 maja br. w Zespole Szkół w Niećkowie
  - fot. Koło Gospodyń Wiejskich z Radziłowa
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.