Poprawa bezpieczeństwa -głosuj

aktualizacja: 2020-09-25 09:02:45     nr wiadomości: 43512     przeczytano: 2384     Ilość komentarzy komentarze: 0

Z a c h ę c a m   d o   o d d a n i a   g ł o s u   n a   P R O J E K T   N R   2   
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Projekt zakłada powstanie inteligentnych, aktywnych
przejść dla pieszych w miejscach niebezpiecznych, często uczęszczanych przez dzieci i młodzież.
Proponowany system przejść znacznie poprawi bezpieczeństwo.


Lokalizacja i opis zadania:

Projekt przewiduje montaż trzech  inteligentnych systemów aktywnych przejść dla pieszych. Jedno z przejść znajduje się na ul. Konstytucji 3 Maja, naprzeciw wejścia do szkoły, dawnego Publicznego Gimnazjum nr 3. Drugie, na ul. Krasickiego, za blokiem os. Południe 15, prowadzi do placu zabaw, tzw. wioski indiańskiej. Trzecie znajduje się na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Koszarowej, przy zejściu do Parku Solidarności.

Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zastosowania inteligentnego systemu aktywnego przejścia dla pieszych. System ten, informuje kierowców  o osobach znajdujących się w obszarze przejścia. Dzięki zastosowaniu czujników ruchu, które uruchamiają się w momencie, gdy do przejścia zbliży się pieszy, system włącza pulsujące światła ostrzegawcze LED zamontowane w jezdni wzdłuż krawędzi przejścia. Od zewnątrz światła przejścia są czerwone, od wewnątrz białe. Dodatkowym ostrzeżeniem dla kierowców są lampy ostrzegawcze z pulsującym pomarańczowym światłem, zamontowane na słupkach ze znakiem „przejście dla pieszych”, one również aktywowane są przez czujniki. Dzięki zsynchronizowaniu obydwu świateł, kierowca odpowiednio wcześniej otrzymuje informacje o ruchu pieszych wokół przejścia. System nie ingeruje w płynność ruchu pojazdów.

Inteligentne przejścia dla pieszych informują kierowcę o osobach będących na przejściu dla pieszych, a także o osobach zbliżających się do strefy przejścia. Zsynchronizowane ze sobą elementy ostrzegawcze (czujniki ruchu, punktowe elementy świetlne, lampy umieszczone nad znakiem drogowym D-6), znacznie poprawiają bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz osób kierujących.  Kierowca dostrzeże sygnały świetlne w nocy nawet z 800 metrów, a w dzień z 200 metrów. 

Uzasadnieniem instalacji aktywnych przejść dla pieszych jest przede wszystkim:

- bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza tych najmniejszych,

- bezpieczeństwo kierujących, którzy z daleka ostrzegani są o pieszych znajdujących się w pobliżu przejścia.

 

Głosujemy wyłącznie online za pośrednictwem strony:   www.grajewo.budzet-obywatelski.org

Z a   K A Ż D Y   g ł o s   D Z I Ę K U J Ę !
E l ż b i e t a   N i e t u p s k a

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.