Plan przetargów na S19

aktualizacja: 2020-01-22 12:12:48     nr wiadomości: 41311     przeczytano: 4367     Ilość komentarzy komentarze: 0

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła plan przetargów na 2020 rok. W tym roku zostaną ogłoszone postępowania na realizację 353 km nowych dróg.

To w sumie dwadzieścia pięć odcinków: obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi komunikacyjne. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 12,2 mld zł, a wszystkie mają zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do ponad 142 mld zł limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Taki plan przetargów na 2020 rok został ogłoszony na wczorajszym posiedzeniu Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych przy Ministrze Infrastruktury. To przemyślany portfel zamówień. Uwzględnia ogólną sytuację na rynku i jego możliwości. Na bieżąco analizujemy sytuację firm budowlanych, dlatego planując przetargi, chcemy uniknąć kumulacji kontraktów lub odwrotnie, inwestycyjnej luki. Pamiętajmy, że rynek firm wykonawczych ma określone moce przerobowe, które rozkładają się również na inwestycje liniowe i kubaturowe.

Wśród nich znajdzie się m.in. 200 km drogi ekspresowej S19 na terenie woj. podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego:

S19 Kuźnica - Sokółka (17 km);
S19 Krynice (istn. DK65) - węzeł Dobrzyniewo (4,44 km);
S19 węzeł Dobrzyniewo - węzeł Białystok Zachód (5,67 km);
S19 węzeł Białystok Zachód - węzeł Białystok Księżyno (16,65 km);
S19 węzeł Białystok Księżyno - węzeł Białystok Południe, z odcinkiem DK65 (21,63 km);
S19 węzeł Białystok Południe - Ploski (12,73 km);
S19 Ploski - Haćki (8,89 km);
S19 Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód, z odcinkiem DK66 (14,96 km);
S19 węzeł Bielsk Podlaski Zachód - węzeł Boćki (12,19 km);
S19 węzeł Boćki - Osmola (11,94 km);
S19 Osmola - Leszczka (13,61 km);
S19 Leszczka - Chlebczyn (15,38 km);
S19 węzeł Lublin Rudnik - węzeł Lubartów Północ (23,81 km);
S19 Iskrzynia - węzeł Miejsce Piastowe (11,1 km);
S19 węzeł Miejsce Piastowe - węzeł Dukla (10,4 km).

Postępowanie przetargowe, kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy drogi, może trwać od ok. siedmiu do kilkunastu miesięcy. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie nieograniczonym, jakie w zdecydowanej większości ogłasza GDDKiA. Wpływ na czas trwania przetargu ma liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców na etapie opracowywania ofert, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi na wyroki KIO czy też zgłaszane praktycznie w każdym przetargu wnioski o przesunięcie terminu składania ofert.

W efekcie średni czas trwania przetargu to blisko rok, a niektóre trwają jeszcze dłużej. Warto w tym miejscu podkreślić, że rezygnacja z ogłaszania przetargów w trybie ograniczonym pozwoliła znacznie skrócić średni czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy inwestycji - niemal o połowę z 21 do 11 miesięcy (za: GDDKiA).

 
  - fot. GDDKiA
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.