Optyk w szpitalu zaprasza

aktualizacja: 2020-09-05 14:12:56     nr wiadomości: 43320     przeczytano: 3455     Ilość komentarzy komentarze: 0

U W A G A

O p t y k   G r a j e w o ,   u l .   K o n s t y t u c j i   3   M a j a   3 4 
-  s z p i t a l  

w z n a w i a   d z i a ł a l n o ś ć .

Serdecznie zapraszamy!

tel. 693 234 139

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.