Ogranicz ryzyko zakażenia

aktualizacja: 2020-03-13 12:59:56     nr wiadomości: 41798     przeczytano: 5513     Ilość komentarzy komentarze: 1

Ogranicz ryzyko zakażenia koronawirusem

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk wodą z mydłem przez okres m.in. 30 sekund zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane osoby, np. przy powitaniu. Jeśli ktoś kicha i kaszle w naszym kierunku bez zasłaniania nosa i ust to należy się odwrócić.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, może nas zainfekować.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Ponadto zaleca się śledzenie na bieżąco stron na których umieszczane są najnowsze doniesienia na temat zakażenia koronawirusem:

 

zupełny brak konsekwencji w działaniu służb państwowych. Zamknięto placówki oświatowe i kultury. Targowica czynna jak zwykle, ludzi jeszcze więcej niż zwykle. Żaden urzędnik państwowy nie ma odwagi powiedzieć konkretnie o zagrożeniu wiernych w kościele -../
Napisał: Stanisław dodano: 2020-03-13 13:08:42

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.