Ogłoszenie o naborze

aktualizacja: 2019-07-09 08:03:41     nr wiadomości: 39684     przeczytano: 5172     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PREZESA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „SPINS”
ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „SPINS” W SZCZUCZYNIE


1. Wymagania w stosunku do kandydata:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Posiada wiedzę na temat funkcjonowania spółdzielczości, prawa spółdzielczego, prawa pracy itp.
 • Posiada wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
 • Umiejętność kierowania i organizowania pracy, 
 • Posiada staż pracy na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy,
 • Posiada prawo jazdy kat. B

2. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • CV, 
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie w wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dokumenty należy składać na adres: Spółdzielnia Inwalidów „SPINS” w Szczuczynie, 19-230 Szczuczyn, ul. Kilińskiego 19A.

4. Informacje dodatkowe:

 • Praca wykonywana będzie w Spółdzielni Inwalidów „SPINS” w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 19A na postawie umowy o pracę,
 • Wyboru kandydatów dokona Rada Nadzorcza po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej.


Szczuczyn, dnia 01.07.2019 r. 
Rada Nadzorcza 

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.