Ogłoszenie o naborze

aktualizacja: 2019-02-08 10:27:44     nr wiadomości: 38403     przeczytano: 2840     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wójt Gminy Prostki po raz drugi ogłasza konkurs na Trenera Środowiskowego

I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia. 
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. 
6. Obywatelstwo polskie.

II. Dodatkowo punktowane:
1. Udokumentowana praca z dziećmi, młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 87/611 28 56 lub osobiście w Urzędzie Gminy Prostki, pokój nr 115 u Pani Alicji Szałaj.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.