Oferta pracy

aktualizacja: 2020-12-29 11:41:23     nr wiadomości: 44414     przeczytano: 3447     Ilość komentarzy komentarze: 0

Referent w Dziale Opinii i Uzgodnień Środowiskowych

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Planowanie i organizowanie ochrony ekosystemów nieleśnych oraz ochrony gatunkowej na terenie Parku oraz obszarów Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy;
  • Organizowanie, prowadzenie obserwacji terenowych oraz nadzór nad gromadzeniem danych niezbędnych do sporządzenia wieloletnich i rocznych zadań ochronnych, czy planu ochrony parku, jak też ocena i weryfikacja ich realizacji;
  • Udział w opracowywaniu i realizacji zapisów zadań ochronnych lub planu ochrony Parku i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000;
  • Przygotowywanie, realizowanie i sprawozdawanie wykonania zadań ochronnych w Parku oraz ww. obszarach Natura 2000;
  • Prowadzenie rejestrów i baz danych (w tym informacji przestrzennych) spraw będących w kompetencji pracownika;
  • Inwentaryzowanie i dokumentowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz działań prowadzonych na terenie Parku lub w jego sąsiedztwie wpływających lub mogących wpływać na przyrodę Parku;
  • Monitorowanie efektów działań ochronnych;
  • Gromadzenie, analiza oraz opracowanie wyników realizowanych zadań oraz formułowanie wniosków / zaleceń ochronnych;
  • Przygotowanie opinii zleconych przez przełożonych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe, profilowane przyrodnicze, tzn. biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, architektura krajobrazu, hydrologia, gospodarka wodna, geografia, gospodarka przestrzenna lub pokrewne

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub e-mailem na adres: sekretariat@biebrza.org.pl z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko w Dziale Opinii i Uzgodnień Środowiskowych”.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem tel.: 85 738 30 51,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.