Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 10198 wyświetleń

Oferta edukacyjna ZS nr 2

Oferta edukacyjna ZS nr 2

Drodzy Uczniowie KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Musicie podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji - wybrać szkołę ponadpodstawową. Ważnym jest, aby przy wyborze szkoły kierować się przede wszystkim możliwością rozwoju zainteresowań oraz realizacją planów i marzeń. Mamy nadzieję, że przedstawiona Oferta umożliwi Wam wybór kierunku kształcenia, który spełni Wasze oczekiwania.

W ZS Nr 2 w Grajewie realizowane są liczne projekty, m.in. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” jest Projektem realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Grajewskim. Dzięki jego realizacji możliwa była dostawa sprzętu dla Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, w ramach realizacji projektu pozyskano:

- drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4 - 4 szt.
- komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu (w tym 20 szt. komputerów stacjonarnych i 20 szt. licencji oprogramowania biurowego) - 20 szt.
- komputery przenośne z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu oraz drukarki sieciowej (w tym 15 szt. komputerów przenośnych i 15 szt. licencji oprogramowania biurowego) - 15 szt.
- d
rukarki A3 - 2 szt.
- projektory multimedialne - 2 szt.
- t
ablice białe suchościeralne - 2 szt.
- t
ablice Flipchart - 2 szt.
- ekran projekcyjny - 1 szt.

Sprzęt wartości: 114 771,19 zł dostarczony przez firmę Komputer3000 Sp. z.o.o, z siedzibą w Białej Podlaskiej, która wygrała przetarg. Odświeżone sale z nowym sprzętem czekają na uczniów, którzy będą podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Na zdjęciu jedna ze świeżo wyremontowanych pracowni komputerowych


Nowy sprzęt czeka na nowych uczniów :)

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
 znajdą się na stronie internetowej:    www.zs2.grajewo.pl/rekrutacja


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

L i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e
Klasa ogólna -  Typ klasy, który często nazywany jest: „dobry ogólniak”. Daje wiedzę w jednakowy sposób skoncentrowaną na wszystkich dziedzinach nauki. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Rozszerzenie przedmiotów ogólnokształcących w sposób równomierny pozwala wybierać przyszłą ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej w dowolny sposób. Kształci tak, by samodzielnie podjąć decyzję o specjalizacji na poziomie akademickim dopiero w klasie trzeciej. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych.

Klasa mundurowaLiceum Ogólnokształcące, które daje możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, wojska. Część zajęć prowadzona przez specjalistów z Powiatowej Komendy Policji w Grajewie pozwoli poznać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i prewencji. Dodatkowy atut to zajęcia sportowe zawierające blok ćwiczeniowy ze strzelectwa i terenoznawstwa. Rozszerzenie przedmiotów: biologia i geografia pozwolą na przygotowanie się na wybrany kierunek studiów Akademii Wychowania Fizycznego lub wyższych uczelni wojskowych lub policji. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych.

   


T e c h n i k   i n f o r m a t y k
Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Mogą pracować w każdym zawodzie wykonując prostsze zadania instalacyjne czy obsługując systemy aplikacyjne. Mogą również współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji sprzętu komputerowego. Program nauczania tego kierunku pozwala słuchaczom na zdobycie konkretnych umiejętności takich jak: – sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym, – umiejętności doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla prostych zastosowań, – umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania, – umiejętności komunikacyjne, – znajomość zagadnień e-biznesu, e-marketingu w zakresie prowadzenia własnej firmy, – inne potrzebne umiejętności w życiu prywatnym i zawodowym. – prowadzenie prac serwisowych w punktach naprawy (help desk) Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie! Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk zdają egzaminy w kwalifikacjach: INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 

T e c h n i k   e k o n o m i s t a
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie  absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w  warunkach gospodarki rynkowej. Do podstawowych zadań zawodowych  wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne  wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z  organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania,  transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w  różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z  badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia,  wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą  produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych  jak również wykonywanie typowych prac biurowych.
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach  pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych  stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności  z zakresu finansów i rachunkowości.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista zdają egzaminy w kwalifikacjach: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie tego kierunku będą potrafili precyzyjnie dobierać właściwe zestawy potraw do różnych okoliczności oraz poznają zasady profesjonalnego przygotowania imprez i obsługi gastronomicznej. Dodatkowo poznają zasady ilościowego i jakościowego dobierania właściwych surowców niezbędnych do przygotowania potraw. Ukończenie tego kierunku da  szansę założenia własnej firmy zajmującej się organizacją dużych przyjęć dla firm oraz imprez okolicznościowych, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich, agroturystycznych.

Dobre przygotowanie zawodowe pozwoli absolwentom łatwo przystosować się do warunków w zakładach żywieniowych. Program szkoły zapewnia także możliwość zdobycia umiejętności obsługi komputera. Językiem obcym jest angielski, niemiecki lub rosyjski.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdają egzaminy w kwalifikacjach: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań oraz HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 


     Zapraszam na  stronę Internetową szkoł:     www.zs2.grajewo.pl
     oraz szkolny fanpage:    www.facebook.com/zs2grajewo

 

               Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
                  mgr inż. Marcin Bobrowski

 

Komentarze (1)

Technik usług żywienia - Czy jest ten kierunek w tym roku.?

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.