OGŁOSZENIE

aktualizacja: 2020-09-04 08:46:16     nr wiadomości: 43298     przeczytano: 3688     Ilość komentarzy komentarze: 1
Ze względu na zawiłą sytuację na Składowisku Odpadów w Czartorii powodowaną pożarem oraz zebraniem zbyt dużej ilości odpadów zostało wstrzymane przyjmowanie jakichkolwiek odpadów komunalnych. Niestety sytuacja kryzysowa potrwa do czasu uporządkowania sytuacji, czyli około 2 miesiące. Razem z prezesem WPK-TBS w Szczuczynie staramy się znaleźć i wprowadzić w życie rozwiązania tymczasowe, jednak sytuacja w gospodarce odpadami w całej Polsce jest trudna. Właściwie nie funkcjonuje przerób odpadów zebranych w sposób selektywny.
 
W związku z tą sytuacją jestem zmuszony podjąć następujące kroki:

1. Na okres września wstrzymać odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny. Nie oznacza to jednak, że PLASTIK, SZKŁO, PAPIER I METAL mogą "wylądować" w odpadach zmieszanych! Wszystkie frakcje muszą być wciąż zbierane w spsób selektywny, jednak należy je przetrzymać we własnym zakresie do czasu ich odbioru przez firmę.
2. Zalecam mycie frakcji selektywnych przed wrzuceniem do worka na odpady. Zabezpieczy to państwa przed niepożądanym gniciem odpadów i konsekwencjami z tym związanymi.
3. Utrzymać dotychczasowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych realizowany przez spółkę WPK-TBS w Szczuczynie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji i niestety przewiduję, iż w najbliższym czasie dodatkowo spotęguje ją wzrost cen przyjmowania odpadów, co widać już po innych instalacjach do ich przetwarzania. Dotychczas przekazywaliśmy tonę odpadów zmieszanych po 430 złotych, a obecnie mówi się o nawet 900 zł!

Proszę o zrozumienie wyjątkowości sytuacji i warunków, w których się znaleźliśmy i zastosowanie się do powyższych regulacji. O dalszym rozwoju sytuacji poinformuję Państwa w kolejnym komunikacie.
Artur Kuczyński Burmistrz Szczuczyna

Czy to ozn. że mieszkańcy od których nie będzie odbioru zwolnieni są z opłaty przez ten okres? czyli, nie ma usługi -nie ma opłaty
Napisał: ewa dodano: 2020-09-22 15:11:23

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.