Nowy sprzęt dla OSP

aktualizacja: 2018-10-12 08:51:25     nr wiadomości: 37412     przeczytano: 2671     Ilość komentarzy komentarze: 0

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie wzbogaciła się o nowe wyposażenie. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW) oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa podlaskiego (OW ZOSP RP) jednostce OSP w Szczuczynie zakupiono 12 kpl. ubrań ochronnych wraz z niezbędnym wyposażeniem (rękawice, kominiarka, hełm) oraz 2 prądownice wodne.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 43 660,26 zł w tym 20 000 zł dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku oraz 7 200 zł z (OW ZOSP RP).

Artur Kuczyński, Burmistrz Szczuczyna zakupiony sprzęt już przekazał na ręce Prezesa OSP w Szczuczynie.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.