List do Ochrony Środowiska

aktualizacja: 2019-07-21 10:20:48     nr wiadomości: 39758     przeczytano: 7960     Ilość komentarzy komentarze: 1

Grajewo, dnia 5.07.2019r.

Mieszkańcy Miasta Grajewo                                                                                                      

Adres do korespondencji:

Jerzy Fidura , 19-200 Grajewo, ul. Spokojna 16

 

 

                                                                                   Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  w Warszawie 

                                                                                 Departament Monitoringu Środowiska

                                                                                 00-922 Warszawa;  ul. Wawelska 52/54

 

 

  

Dotyczy: wstrzymania planowanej przez Państwa budowy pomiarowej stacji tłowej zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatowej  Straży Pożarnej przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie.


          Zwracamy się do Państwa z prośbą o wstrzymanie budowy w/w stacji na gruntach Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie. W związku z wybudowaniem w naszym mieście zakładu Agrocentrum Sp. z o. o. przy ul. Elewatorskiej, który produkując, paszę dla zwierząt, generuje hałas, nieprzyjemny zapach i zanieczyszczenia stałe, podjęliśmy działania mające na celu wyeliminowanie tych uciążliwości. W maju br. skierowaliśmy do wielu instytucji pismo, w którym opisaliśmy istniejący problem z prośbą o pomoc w jego rozwiązaniu. W załączeniu przesyłamy je również Państwu, abyście mogli zapoznać się szerzej z istniejącą sytuacją i wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi pomiędzy władzami Miasta a Podlaskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku, z którym to w 2018 r. prowadzone były rozmowy w sprawie lokalizacji stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza w związku z nadmiernie uciążliwą emisją zanieczyszczeń stałych najprawdopodobniej przez Agrocentrum. Wobec braku odpowiedzi ze strony PWIOŚ w Białymstoku, w dniu 4 lipca br. przeprowadziliśmy rozmowę z Naczelnikiem Wydziału Kontroli Panem Marcinem Dziedzic, który poinformował nas, że od 1 stycznia 2019 r. w związku ze zmianą przepisów, w sprawach monitoringu zanieczyszczeń (jak również lokalizacji stacji pomiarowych) należy się zwracać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Białymstoku. Udało się nam dotrzeć do osoby, która jest pracownikiem w/w instytucji.

        Pani .............poinformowała nas, że rozpoczęto procedurę zmierzającą do budowy stacji pomiarowej tłowej na terenie PSP w Grajewie i czynności te wstrzymać może tylko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie- stąd nasze pismo kierujemy bezpośrednio do Państwa. Uważamy, że skoro pojawił się na terenie Grajewa zakład Agrocentrum, który jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców naszego miasta, to badając zanieczyszczenie powietrza, należałoby ustalić taką lokalizację stacji pomiarowej i taki jej rodzaj (może przemysłową), aby mieć gwarancję miarodajnych wyników. Jak wynika z przeprowadzonej rozmowy z Panią Katarzyną Cybulską proponowane posadowienie stacji, zostało ustalone jakiś czas temu, gdy Agrocentrum jeszcze nie funkcjonowało. Jest to teren położony, jest pośród zabudowy wielorodzinnej i w naszej ocenie bardzo rzadko kierunek wiatru zmienia się na tyle, że na nieruchomości PSP odczuwalne są skutki funkcjonowania Agrocentrum i innych zakładów położonych w przemysłowej części miasta. Mieszkając w Grajewie najlepiej, orientujemy się, w jakich rejonach miasta uciążliwości od tego zakładu są najbardziej odczuwalne. Miarodajne i obiektywne wyniki, uzyskane z Państwa stacji pomiarowej, byłyby pomocne w wyegzekwowaniu od zakładu/ów zamontowania urządzeń eliminujących nadmierny hałas, zapylenie i nieprzyjemny zapach. Trudno mam zrozumieć jak jest to możliwe, że prowadzone od 2015 r. przez WIOŚ Oddział Łomża kontrole nie wykazują przekroczenia przez Agrocentrum norm w zakresie emisji zanieczyszczeń i zapachu.

       Organ kontrolujący stara się nam wmówić, że to, co czujemy, nie pochodzi z tego zakładu a wszechobecne zanieczyszczenia stałe (pochodzące z przemiału kukurydzy, zboża itp.) zalegające w naszych domach, w ogrodach, na samochodach czy na ulicach pochodzą z nieznanego źródła! Nadmieniamy, że proponowaliśmy i nadal proponujemy lokalizację stacji w miejscach, w których opisane uciążliwości są najbardziej dokuczliwe, ale z nieznanych nam przyczyn są one odrzucane. Jesteśmy gotowi udostępnić nieodpłatnie teren w ramach naszych nieruchomości w celu posadowienia stacji pomiarowej. Nasze pismo z maja bieżącego roku w (załączeniu) podpisało ponad 400 osób, które oczekują, iż problem Agrocentrum zostanie szybko rozwiązany. Niestety, nie możemy liczyć na pomoc Burmistrza, co wydaje się dosyć oczywiste, bowiem w końcu wyraził on zgodę na funkcjonowanie zakładu w obecnej konfiguracji i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Trudno jest, nam w piśmie oddać złożoność i powagę problemu dlatego bardzo chętnie spotkamy, się z Państwem, aby omówić zaistniałą sytuację. Prosimy o wstrzymanie działań zmierzających do posadowienia stacji na terenie Powiatowej Stacji Pożarnej przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie, albowiem pomiary zanieczyszczeń powietrza dokonane w tym miejscu nie będą wiarygodne. 

Z poważaniem

w imieniu mieszkańców

Jerzy Fidura

 

Popieram
Napisał: zed dodano: 2019-07-24 11:00:01

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.