Kwalifikacja wojskowa

aktualizacja: 2020-03-13 18:49:37     nr wiadomości: 41746     przeczytano: 5652     Ilość komentarzy komentarze: 0

Do odwołania zawieszona w powiecie kwalifikacja wojskowa!

 

W dniach od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. w Restauracji -  Hotelu „Balton” przy ul. Wojska Polskiego 69 w Grajewie, przeprowadzona będzie kwalifikacja  wojskowa osób z terenu Powiatu Grajewskiego.  

            Powiatowa Komisja Lekarska w Grajewie powołana przez Wojewodę Podlaskiego, będzie orzekać o zdolności do czynnej służby wojskowej osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji w 2020 r., tj:

  • mężczyzn urodzonych w  2000 r.,

  • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, figurujących w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

  • kobiet- absolwentek szkół medycznych, psychologicznych i weterynaryjnych.

Kwalifikacja będzie przeprowadzona wg poniższego harmonogramu:

Miasto  Grajewo   od 16 marca do 20 marca 2020 r.,

Gm. Grajewo - 23 marca  i 24 marca 2020 r.,

Mig. Szczuczyn – 24  marca i 25 marca 2020 r.,

Mig. Rajgród  - 26 marca 2020 r.,

Gm. Radziłów - 27 marca 2020 r., 

Gm. Wąsosz  - 30 marca 2020 r.,

Kobiety  - 31 marca 2020 r. 

Komisja pracować będzie w godz.10.00 -15.00, natomiast  osoby wezwane do kwalifikacji powinny zgłosić się wcześniej tzn. w godzinach określonych w wezwaniach imiennych w celu założenia ewidencji wojskowej. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej  powinny posiadać i przedstawić:

- dowód tożsamości, 

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),  

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych.

             Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji w określonym dniu  powinny stawić się w innym terminie, w dniach pracy Komisji. Wobec osób, którzy nie stawili się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone doprowadzenie przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

W w/w dniach trwania kwalifikacji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży będzie informować zainteresowane osoby o możliwości służby w Wojsku Polskim. 

Antoni Milewski

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich  Starostwa Powiatowego w Grajewie

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.