Kto i na jakich zasadach dostanie kartę EKUZ?

aktualizacja: 2020-03-06 16:16:12     nr wiadomości: 41730     przeczytano: 2553     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przed wyjazdem za granicę warto udać się do placówki Narodowego Funduszu Zdrowia, aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Sytuacja każdego ubezpieczonego jest inna, więc w niektórych przypadkach konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów, a także warunki i czas jej obowiązywania.

Karta EKUZ dla pracowników

Kartę EKUZ może wyrobić każdy. Jeśli jesteś z okolicy, koniecznie wejdź na stronę karty EKUZ w Białymstoku https://ekuz.com.pl/ekuz-w-bialymstoku/. Tam dowiesz się wszystkiego na temat wymaganych procedur.

W przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy, którzy udają się za granicę w poszukiwaniu pracy, muszą oni wypełnić formularz z zaznaczeniem celu, w jakim wyjeżdżają z kraju. Jeśli celem podróży jest państwo Unii Europejskiej – wypełnia się druk U2. Wyjazd do Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii jest obwarowany drukiem E303.

Pracownik delegowany, zatrudniony w firmie posiadającej swój oddział w Polsce i podlegający polskiemu prawu może wnioskować o kartę EKUZ. Osoby, które znalazły legalną pracę za granicą i zaczynają procedurę płacenia podatków, przechodzą pod opiekę tego kraju i zaczynają podlegać jego przepisom.

Pracownik, który udaje się w podróż służbową, np. kierowca, również może podlegać ochronie karty EKUZ, jednak na wniosku musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Do wniosku dołącza się formularz A1. Do placówki NFZ udaje się osobiście lub w jego imieniu dokumenty przedkłada pracodawca.

Praktycznie każda osoba, która wyjeżdża za granicę musi zaopatrzyć się w kartę EKUZ. Nie ważne, czy wyjeżdża z kraju w celach służbowych, czy na urlop, liczy się tylko to, że posiada zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku, dzięki czemu nie musi przejmować się dodatkowymi opłatami za ewentualne leczenie.

Kto otrzymuje kartę EKUZ?

Karta EKUZ daje osobie przebywającej za granicą prawo do skorzystania z publicznej służby zdrowia tak samo, jak obywatele kraju, w którym się znajduje. Taką kartę można otrzymać bezpłatnie, a procedura trwa zwykle parę minut.

Możliwość wnioskowania o wydanie karty przysługuje każdej osobie opłacającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, zgłoszony członek rodziny ubezpieczonego oraz nieubezpieczony, ale chroniony przez prawo.

Zakres ochrony w każdym przypadku jest taki sam, lecz okres ważności dokumentu może być inny i wynosi dla określonych grup:

  • 5 lat – dla emerytów,

  • 6 miesięcy – dla pracowników, przedsiębiorców, rencistów, studentów oraz członkowie ich rodzin, a także nieubezpieczone kobiety w ciąży i dzieci – sprawdź EKUZ dla dziecka na https://ekuz.com.pl/ekuz-dla-dziecka/,

  • 2 miesiące – bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,

  • 90 dni – osoby otrzymujące wsparcie pomocy społecznej,

  • 42 dni – kobieta w okresie połogu z polskim obywatelstwem.

Sytuacja wymagająca dodatkowych dokumentów

Po wprowadzeniu systemu elektronicznej weryfikacji ubezpieczonych, czyli eWUŚ, nie trzeba przedkładać dokumentów potwierdzających opłacanie składek. Załącznik do wniosku składają tylko studenci zgłoszeni jako członkowie rodziny ubezpieczonego są zobowiązani dołączyć kopię legitymacji studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.