Koszty kredytu gotówkowego – z jakimi opłatami trzeba się liczyć?

aktualizacja: 2020-01-14 16:31:33     nr wiadomości: 41243     przeczytano: 3145     Ilość komentarzy komentarze: 0

Kredyt gotówkowy to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Służy ułatwieniu zakupu dóbr i usług. Co zrozumiałe, zaciągnięcie kredytu gotówkowego wiąże się z pewnymi kosztami. Dowiedz się, ile trzeba zapłacić, aby móc z niego skorzystać.

Kredyt gotówkowy to chętnie zaciągane zobowiązanie, służące do zaspokajania potrzeb konsumenckich. Dzięki niemu klient może łatwo sfinansować zakup samochodu, telewizora czy choćby telefonu komórkowego. Sprawdź, z jakimi kosztami wiąże się zaciągnięcie takiego zobowiązania.

Kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Kredyty gotówkowe to pożyczki udzielane klientom indywidualnym przez instytucje bankowe. Ich przeznaczenie jest stricte konsumenckie, co oznacza, że pożyczkobiorcy wydają zaciągnięte kwoty na zakup różnych dóbr, takich jak telewizory, komputery czy samochody. Często środki pozyskane z kredytu służą także do sfinansowania remontu lub zagranicznej wycieczki. Maksymalną kwotę kredytu konsumenckiego regulują przepisy polskiego prawa. Wynosi ona 255 550 złotych. Okres kredytowania zwykle nie przekracza 120 miesięcy, chociaż w wyjątkowych przypadkach może być on przedłużony nawet do 15 lat.

Potencjalni klienci najlepszy dla siebie kredyt gotówkowy mogą z łatwością wyszukać w sieci, korzystając z darmowych porównywarek kredytowych. Umożliwiają one szybkie i skuteczne zestawianie ze sobą ofert najpopularniejszych banków w Polsce.

Koszty kredytu gotówkowego – na co trzeba być przygotowanym?

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego wiąże się z jasno określonymi kosztami, regulowanymi przepisami polskiego prawa, a w szczególności Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego. W razie konieczności, można je w prosty sposób obliczyć przed zawarciem umowy kredytowej. Do kosztów tych należą:

oprocentowanie – stanowi podstawowy oraz największy koszt kredytu gotówkowego. Maksymalne oprocentowanie jest ustalone odgórnie i zapisane w Kodeksie cywilnym. Wylicza się je według wzoru: 2 x obecna stopa referencyjna NBP + 3,5%, co na chwilę obecną daje wynik 10%. Koszty związane z oprocentowaniem wzrastają wprost proporcjonalnie do długości okresu spłaty, ponieważ wyliczane są w skali roku;

prowizja za udzielenie kredytu – jest to jednorazowa opłata naliczana przy zawieraniu umowy kredytowej. Prowizja stanowi część kosztów pozaodsetkowych. Zgodnie z zapisami ustawy antylichwiarskiej, znowelizowanej w czerwcu 2019 roku, wysokość kosztów pozaodsetkowych w przypadku kredytów konsumenckich nie może być większa niż 10% kwoty kredytu oraz 10% pożyczki w ujęciu rocznym;

prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu – nalicza się ją, gdy klient chce spłacić kredyt wcześniej, niż zakłada to harmonogram spłat. Zwykle obowiązuje w przypadku kredytów hipotecznych, ale zdarzają się też banki, które naliczają taką prowizję przy kredytach gotówkowych. Wynosi ona zwykle nie więcej niż 3% sumy pożyczki;

odsetki za nieterminową spłatę – klienci, którym zdarzy się nie spłacić raty w terminie, muszą liczyć się z odsetkami karnymi. Ustawowa wysokość odsetek za nieterminową spłatę to stopa referencyjna NBP (1,5% w 2019 roku) + 5,5%, co na chwilę obecną daje 7% w skali roku.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.