Komunikat Burmistrza Grajewa

aktualizacja: 2020-04-01 11:26:36     nr wiadomości: 41980     przeczytano: 4207     Ilość komentarzy komentarze: 1

K O M U N I K A T
z dnia 31 marca 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO

informuje o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
w Mieście Grajewo


Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 222/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2020 r. określono szczególne formy udzielania pomocy lokalnej społeczności w Mieście Grajewo.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Grajewa, w szczególności osóbom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, a także osobom objętych obowiązkową kwarantanną domową, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie zaopatrzenia obejmuje:

1) zakup i dostarczanie posiłku lub produktów żywnościowych,
2) zakup i dostarczanie niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby,
3) zakup i dostarczanie leków zaleconych przez lekarza.

Koszty pomocy określonej pkt 2 i 3 ponosi Wnioskodawca. Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Grajewa
następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, w formie:

          - elektronicznej na adres e-mail: mops@mops.grajewo.pl
          - telefonicznie: 86 273 08 60 (w godzinach od 7.30 do 15.30)

 

Panie burmistrzu Super pomoce przy tak ciężkim okresie.Ale mam prośbę czy ktoś skontrolować biedronki bo tam szok nikt nie stosuje się do zarządzenia ludzi bez ograniczenia nie ma żadnej dezynfekcji.biedronka na konstytucji szok dzisiaj właśnie widać jak podchodzą do tego.
Napisał: Klijent dodano: 2020-04-02 19:59:22

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.