Jak przeżyć mając komornika we własnej firmie?

aktualizacja: 2020-06-10 17:18:04     nr wiadomości: 42608     przeczytano: 1609     Ilość komentarzy komentarze: 0

Ustawodawca nierówno potraktował w postępowaniu egzekucyjnym dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej w porównaniu do przedsiębiorców. Ci pierwsi mają zapewnioną kwotę wolną od egzekucji z wynagrodzenia za pracę która to kwota równa jest minimalnemu ustawowemu wynagrodzeniu za pracę. Nie wszyscy wiedzą o tym, że ta kwota wolna dotyczy też umowy zlecenia o ile jest to podstawowe, regularnie pobierane wynagrodzenie dłużnika. Na koncie bankowym również przysługuje im - dłużnikom nieprowadzącym firmy, kwota wolna od zajęcia, która jest co miesiąc odnawiana i wynosi 75% wspomnianego minimalnego wynagrodzenia ustawowego za pracę.

A dłużnicy – przedsiębiorcy? Otóż im nie przysługują żadne kwoty wolne od egzekucji. Komornik, zająwszy konto firmowe, zabiera wszystkie środki jakie się na tym koncie znajdują. Wyjątkiem są środki przewidziane na wynagrodzenia i ZUS dla pracowników takiego dłużnika ale jemu samemu komornik nie pozostawia żadnych środków. Często też dochodzi z tego powodu do zadłużenia z tytułu podatków oraz składek ZUS, które przedsiębiorca winien odprowadzić za siebie. Mnóstwo przedsiębiorców nie prowadzi transakcji gotówkowych lecz wszystkie rozliczenia dokonywane są przelewami bankowymi wobec czego nie są w stanie ukryć przed komornikiem żadnych dochodów; komornik zabiera wszystko.

Dziw bierze na to, że ustawodawca jakby nie zauważył tego, że przedsiębiorca to też człowiek nawet jeżeli jest dłużnikiem i że ma takie same egzystencjalne wydatki niezbędne jak dłużnik który firmy nie prowadzi. I że też może mieć rodzinę na utrzymaniu. Jak zatem ma przeżyć przedsiębiorca i jego rodzina gdy do jego firmy wejdzie komornik a w szczególności gdy zajmie mu rachunek bankowy zerując jego dochód?

Udaremnianie postępowania egzekucyjnego jest przestępstwem określonym w art. 300 § 2 Kodeksu karnego który stanowi, że kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy zatem nie wchodząc w konflikt z takim prawem, przedsiębiorca może jakoś złagodzić sobie dotkliwość egzekucji komorniczej? Wygląda na to, że owszem, może. Otóż kwota wolna od egzekucji co prawda nie przysługuje na koncie firmowym ale przysługuje na koncie osobistym nawet gdy właścicielem takiego konta jest przedsiębiorca. Sprawdzono, że z powodzeniem można używać właśnie konta osobistego jako firmowego co grozi ewentualnie tylko rozwiązaniem umowy o prowadzenie rachunku bankowego jeżeli dany bank na to nie zezwala. Sprawdzono też, że banki generalnie nie sprawdzają tego, czy konto osobiste służy do firmowych rozliczeń.

Okazuje się też, że pomimo trwającej miesiącami egzekucji komorniczej, konto bankowe może pozostawać niezajęte. Jak to możliwe skoro elektroniczne poszukiwanie kont bankowych dłużnika we wszystkich bankach zwykle odbywa się tuż po wszczęciu postępowania egzekucyjnego? Otóż komornicy generalnie rzadko ponawiają poszukiwanie nowych kont dłużnika, właśnie średnio raz na kilka miesięcy, może raz na około pół roku. 
Jeżeli zatem po zajęciu starego konta dłużnik wkrótce założy nowe, to jest wysoce prawdopodobne że nowe konto pozostanie niezajęte miesiącami. Sugeruje się przy tym nie likwidować tego zajętego, aby nie dać komornikowi do myślenia.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.