Informacja z dnia 06.04

aktualizacja: 2020-04-06 12:16:10     nr wiadomości: 42021     przeczytano: 3723     Ilość komentarzy komentarze: 0

INFORMACJA

o przedłużeniu terminu wnoszenia opłat należnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W związku z art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Starosta Grajewski informuje, że opłatę przekształceniową należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.


 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.