Akcja - znakowanie zabytków

aktualizacja: 2020-02-19 09:47:55     nr wiadomości: 41530     przeczytano: 5359     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 13 lutego 2020 r. Waldemar Remfeld - Starosta Grajewski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zmian znakowania zabytków, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku

Prof. Małgorzata Dajnowicz - podlaski wojewódzki konserwator zabytków na spotkaniu z wojewodą Bohdanem Paszkowskim i przedstawicielami starostw zachęcała do umieszczania na zabytkach wpisanych do rejestru znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie, tzw. znaku Błękitnej Tarczy.

„Znak ten powoduje, że turysta po pierwsze jest informowany, że ma przed sobą obiekt wpisany do rejestru zabytków. Z drugiej zaś strony, przez oznakowanie tych obiektów, uporządkowana jest przestrzeń publiczna, a także jest to forma edukacji o naszym dziedzictwie historyczno-zabytkowym” - przekonuje wojewódzka konserwator zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz.

„Zachęcam państwa do tego, żebyście tę akcję propagowali. Na pewno będzie to służyć temu, że te budynki, które jeszcze wymagają nadania im odpowiedniej formy i blasku będą zauważone, a wysiłki, by je zachować w jak najlepszym stanie, będą większe” - zwrócił się z apelem wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Znakiem "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM" wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku, w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych, a pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz. 

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.