Stanowisko Rady Powiatu (30.11)

aktualizacja: 2020-12-03 17:30:16     nr wiadomości: 44176     przeczytano: 1057     Ilość komentarzy komentarze: 0

Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 listopada 2020 r.


 

Dot.: Wykonania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego  drogi krajowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

W odpowiedzi na pisma nr WA/20/A/2325/S16 z 20.10.2020r. i WA/20/A/2310/S16 przekazane według właściwości ze Starostwa Powiatowego w Grajewie w dniu 04.11.2020r. Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie dotyczące przedstawienia wstępnego stanowiska, opinii, warunków technicznych dotyczących „Budowy drogi krajowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn” informuję, że rozwiązaniem najkorzystniejszym w ramach zaproponowanych jest wariant nr 1 korytarza podstawowego. 

Wariant 1, z przełożeniem DK 65 w sąsiedztwie Grajewa, zapewnia najkrótszy przebieg drogi ekspresowej S16 po trasie zbliżonej do DK 65 i korytarza przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica. Przekroczenie obszaru chronionego w tym wariancie następuje w najwęższym miejscu Doliny Biebrzy, przy wykorzystaniu terenów istniejącej infrastruktury wojskowej i drogowej. Zmiana przebiegu DK 65 z przełożeniem poza obszar miasta i połączenie w węźle Grajewo z S-16 umożliwi dogodne włączenie ruchu, w szczególności ciężarowego generowanego w Grajewie, do sieci dróg ekspresowych.

Warianty 1, 2, 3 podstawowego przebiegu drogi S-16 w odniesieniu sieci dróg powiatowych powiatu grajewskiego nie różną się między sobą. W zakresie dróg powiatowych wnioskuję o uwzględnienie :

  1.  WD 1-02 w km 1+488 przecięcie z DP 1811B odc. Guty – Bzury

- przedłużenia zakresu przebudowy DP1811B o ok. 170 m w stronę istniejącej DK 61 (m. Guty),

  1.   WD 1-03 w km 3+089 przecięcie z DP 1807B odc. Boczki Świdrowo – DK 61

- przedłużenia zakresu przebudowy DP1807B o ok. 90 m w stronę istniejącej DK 61,

  1.   WD123v1 w km 8+616 z DP 1808B odc. Grajewo – Wojewodzin

- przedłużenia zakresu przebudowy DP1807B o ok. 910 m w stronę Grajewa do przebudowanego ronda,

- budowy na przebudowywanym odcinku DP1808B ścieżki rowerowej, prawostronnej poza rowem,

- przyjęcia konstrukcji nawierzchni jezdni co najmniej dla KR-4 na odcinku Grajewo – węzeł WD1-10,

  1.  WD 1-11 w km 10+212 przecięcie z DP 1810B odc. Grajewo – Kacprowo

- należy przewidzieć na przebudowywanym odcinku DP1810B ścieżkę rowerową.

Ponad to należy wprowadzić zachowanie pełnej funkcjonalności komunikacyjnej „Węzła Guty” tj. umożliwienie zjazdu  i wjazdu z obecnej drogi krajowej DK61.

Klasa techniczna techniczne dróg powiatowych należy przyjąć, zgodnie z zaproponowaną klasą „Z”, a obciążenie co najmniej KR-3, w wyjątkiem ww. odcinka DP 1808B.

Zaproponowane warianty przebiegu drogi ekspresowej nie kolidują z planami inwestycyjnymi obejmującymi drogi powiatowe.   

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.