Gmina Grajewo

Ogłoszenie Wójta Gminy Grajewo

Ogłoszenie Wójta Gminy Grajewo

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem od soboty 10 października br. teren całej Polski został objęty "strefą żółtą", co wiąże się z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń.


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zmienione zostają zasady przyjmowania interesantów, tj.:

od dnia 19 października 2020 r.
Urząd Gminy Grajewo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie
wstrzymują do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Dla interesantów, którzy mają do załatwienia pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, zostały utworzone w budynku głównym na parterze punkty przyjęć:

  • Interesanci Urzędu obsługiwani będą w biurze podawczym, przy wejściu głównym do Urzędu Gminy Grajewo.
  • Interesanci GOPS-u obsługiwani będą w biurze podawczym, przy wejściu od strony parkingu wewnętrznego Urzędu Gminy Grajewo.


Interesanci są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej.

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi:

  • telefonicznie: * Urząd Gminy - tel. 86 272 30 00; * GOPS - tel. 86 272 22 60;
  • za pomocą poczty elektronicznej:  * Urząd Gminy - sekretariat@uggrajewo.pl ; * GOPS - gops@uggrajewo.pl ;
  • poprzez platformę ePUAP (adresy znajdują się na stronach BIP Urzędu i BIP GOPS-u);
  • za pomocą pism papierowych przesyłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub GOPS-u.

Płatności podatków i innych opłat lokalnych prosimy dokonywać za pomocą bankowości internetowej, przelewów bankowych lub pocztowych na niżej podane rachunki bankowe:

   1) podatki, opłaty lokalne i opłata skarbowa - 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010;

   2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 80 8768 1013 1310 3105 2000 0500;

   3) opłaty za wodę - 22 8768 1013 1310 3105 2000 0380.

 
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 
Wójt Gminy Grajewo
Stanisław Szleter

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.