Gmina Radziłów

aktualizacja: 2019-12-05 17:47:32     nr wiadomości: 40942     przeczytano: 7357     Ilość komentarzy komentarze: 0

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz z ich bezpośrednim transportem do właściwego Zakładu Gospodarowania Odpadami wskazanego Wykonawcy przez Zamawiającego. Do realizacji zamówienia zostanie skierowany samochód przystosowany do odbioru odpadów komunalnych wraz z kierowcą. Natomiast Zamawiający zapewni pracowników do obsługi samochodu – śmieciarki.

2. W Gminie Radziłów zbierane będą odpady komunalne z podziałem na: 1) selektywne: szkło, papier, tworzywa sztuczne, popiół, odpady ulegające biodegradacji, metale, 2) odpady niesegregowane (zmieszane), 3) odpady wielkogabarytowe. 

Gmina Radziłów
19-213 Radziłów
Plac 500-lecia 14
Tel. 862 737 110

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.