Przebudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-10-31 15:11:08     nr wiadomości: 40605     przeczytano: 9853     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 19 września 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia było wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I".

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 618 148 zł brutto, natomiast jedyna oferta jaka wpłynęła opiewa na kwotę 3 835 699,65 zł. Ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Unidrog" Sp. z o.o. – lider konsorcjum, 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Unirol" Dorota Kulikowska – partner konsorcjum, 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6.

W związku z tym, iż cena znacznie przewyższa środki przeznaczone na sfinansowanie zadania cała inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Zarząd Powiatu Grajewskiego zwrócił się do Rady Miasta Grajewo o dofinansowanie tej inwestycji. W dniu 31.10.2019 r. wpłynęło pismo informujące, iż w  budżecie Miasta Grajewo w 2020 roku zostanie zabezpieczona kwota w wysokości 1 000 000 zł brutto na ww. cel.

Dofinansowanie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 214 367 zł

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.