Rozbudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-06-18 18:33:26     nr wiadomości: 39506     przeczytano: 2563     Ilość komentarzy komentarze: 2

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:        

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”

mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo poprzez ,,Rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski informuje, iż zakończył realizację II etapu operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”, polegającego na wykonaniu robót budowlanych.

W dniu 17 czerwca 2019 r. komisja w składzie Pani Małgorzata Cybula – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków w Starostwie Powiatowym w Grajewie, Pan Jan Julian Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Pan Andrzej Ciechanowicz – Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego  w Starostwie Powiatowym w Grajewie dokonała odbioru końcowego robót, których wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,UNIROL” Dorota Kulikowska w Grajewie. Podwykonawcą robót branży elektroenergetycznej był ,,MEGAWAT” J. Górniak
i Wspólnicy Spółka Jawna z Grajewa. W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Pan Tomasz Cebeliński – Wicestarosta Grajewski, Pan Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo, przedstawiciele Wykonawcy Pan Adam Kulikowski- Prezes Zarządu, Pani Dorota Kulikowska – Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych, Pan Tomasz Kulikowski - kierownik budowy, Pan Jerzy Adam Górniak - podwykonawca robót branży elektroenergetycznej, Pan Bogdan Kuczyński - inspektor nadzoru branży drogowej, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, Pan Robert Łapiński - inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej, wspólnik spółki cywilnej ,,ELJA” z Białegostoku oraz członkowie Zarządu Powiatu Grajewskiego Pan Sławomir Jan Ginel i Pan Waldemar Tadeusz Wieczorek, a także zaproszeni goście Pani Alicja Rutkowska – Radna Powiatu Grajewskiego, Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego w Urzędzie Gminy Grajewo, Pan Karol Wiśniewski – Radny Gminy Grajewo, mieszkaniec wsi Boczki Świdrowo, Pani Aneta Żabińska – Radna Gminy Grajewo, Sołtys wsi Wierzbowo, Pan Mirosław Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Grajewo.

W ramach realizacji zadania wykonano na długości 3,32 km drogi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej, roboty wykończeniowe, oznakowanie
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, ułożono chodniki i wjazdy, zamontowano progi zwalniające, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz inne roboty. Wartość wykonanych robót wyniosła 4 727 584,38 zł, z tego 4 614 734,61 zł roboty budowlane branży drogowej i 112 849,77 zł roboty budowlane branży elektroenergetycznej, które należało wykonać w związku z kolizją urządzeń elektroenergetycznych z przebudowywaną drogą.  Planowane do otrzymania dofinansowanie ze środków UE 1 724 330,00 zł.

Realizacja zadania przez Powiat Grajewski była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z UE, a także wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 1 519 987,00 zł.    Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i owocnej współpracy samorządu Powiatu Grajewskiego i Gminy Grajewo udało się zrealizować jakże ważną inwestycję lokalną, która w znaczny sposób poprawiła estetykę miejscowości oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, szczególnie mieszkańców wsi Wierzbowo oraz Boczki Świdrowo.


 

 

Mam pytanie jeżeli pieszy przechodząc przez parking zostanie potrącony przez samochód to czyja będzie wina? Z tego co widać na zdjęciach chodnik się skończył.
Napisał: Kris dodano: 2019-06-30 23:00:17

Do Kris: samochodu!
Napisał: mm dodano: 2019-07-02 15:46:14

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.