OSP w Ciemnoszyjach

aktualizacja: 2019-05-08 21:40:19     nr wiadomości: 39166     przeczytano: 5424     Ilość komentarzy komentarze: 0

Nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciemnoszyjach w 70 rocznicę istnienia jednostki - Ciemnoszyje, 4 maja 2019 roku

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą polową. 
Po mszy odbyła się część oficjalna. 
Podziękowania darczyńcom, symboliczne wbicie gwoździ i przekazanie sztandaru dla pocztu OSP w Ciemnoszyjach. Na koniec skromny poczęstunek.

OSP KSRG CIEMNOSZYJE

Powstanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciemnoszyjch datuje się na 1949 rok. Założycielem był druh Franciszek Zwoliński wraz z mieszkańcami wsi. Jednostka powstała z potrzeb, jakie niósł tamtejszy czas, a był to czas trudny - powojenny. Druhowie mieli do dyspozycji pompę ręczną i linie gaśnicze, które były przewożone wozem drabiniastym zaprzężonym końmi.

1981-1983 rok, są to lata budowy strażnicy z garażem. Pierwszy samochód pożarniczy typu ŻUK jednostka pozyskała w 1984 roku. Do roku 1992 prezesem był druh Henryk Kalankiewicz. W1992 funkcję prezesa przejął druh Antoni Malinowski i pełnił ją do 2001 roku. 

W1997 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy typu STAR A25. 

W 2001 roku prezesem OSP Ciemnoszyje został wybrany druh Andrzej Kalankiewicz. Funkcje tą pełni godnie do obecnej chwili.

W 2003 roku udało się pozyskać samochód pożarniczy typu STAR 244.

W 2007 roku we wrześniu jednostka OSP Ciemnoszyje została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2012 roku Gmina Grajewo przekazała samochód ratowniczo - gaśniczy pozyskany w ramach projektu "Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo". Na realizację Projektu otrzymano dofinansowanie unijne w wysokości 85% wartości projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Jest to samochód pożarniczy Mercedes Benz Atego 1429 AF ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2 500 I.

Od 1991 roku męska drużyna pożarnicza corocznie uczestniczy w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych. 

W 2013 roku utworzyła się Kobieca Drużyna Rożarnicza, która zwyciężyła w roku powstania w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym.

W 2016 roku utworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która corocznie uczestniczy w młodzieżowych zawodach sportowo - pożarniczych, klasyfikując się na szczeblu powiatowym w pierwszej piątce na 10-14 drużyn.

Drużyna OSP jest jedną z najaktywniej działających jednostek na terenie gminy Grajewo. Często wzywana jest do uczestnictwa w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Druhowie i druhny niejednokrotnie udowodnili swoją postawą i zaangażowaniem, że wierni są słowom "Bogu na chwałę - ludziom na pożytek".

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.