X sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2019-04-10 17:53:21     nr wiadomości: 38943     przeczytano: 6401     Ilość komentarzy komentarze: 2

 X sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 18 kwietnia  2019 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r.

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w Powiecie Grajewskim.

 7. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury,

 • w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,

 • w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,

 • w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

 1. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 2. Zamknięcie sesji.   

Jedno zasadnicze pytanie przeczytano 745 komentarze 0 czytelnicy nie pisza ?????? czy nie drukuje sie komentarzy ??????? to jest pytanie CENZURA ??????? BRAWO.
Napisał: grajewiak dodano: 2019-05-05 09:18:07

Jedno zasadnicze pytanie przeczytano 745 komentarze 0 czytelnicy nie pisza ?????? czy nie drukuje sie komentarzy ??????? to jest pytanie CENZURA ??????? BRAWO.
Napisał: grajewiak dodano: 2019-05-05 09:19:05

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.