Roboty drogowe

aktualizacja: 2018-02-06 21:57:03     nr wiadomości: 34272     przeczytano: 3179     Ilość komentarzy komentarze: 0

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w elementów robót:

1) Roboty drogowe :

a) nawierzchnia jezdni z szarej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4cm, na podbudowie górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i podbudowie dolnej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,

b) wjazdy na posesje z czerwonej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm, na podbudowie górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i podbudowie dolnej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,

c) chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6 cm na na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego 10 cm,

d) drenaż Ø 80 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowłókniny lub tworzywa analogicznego na głębokości 80 cm poniżej projektowanego poziomu nawierzchni, włączony do projektowanych studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej,

e) oznakowanie poziome i pionowe,

2) kanalizacja deszczowa z rur PVC-U Ø 315 mm , SN8, SDR34 oraz studni Ø 1000mm wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,

3) przebudowa napowietrznej linii nN wraz przyłączami i linii oświetlenia ulicznego.

 

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.