Strona główna · Powrót do forum · Spis forów
Przedsiębiorca
Dodano: 2015-07-29 06:00:21
Otwarto: 6401

Nowy parapodatek

Jeśli na twojej działce stoi tablica reklamowa albo na budynku zawieszona jest reklama, gmina na mocy nowych przepisów będzie mogła pobierać od 11 września br. tzw. opłatę reklamową. Opłata reklamowa - nowy parapodatek od 11 września 2015 roku Źródło: East News 11 września br. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849, tekst jedn.). Dokładnie chodzi o art. 17a i 17b tejże ustawy, które trafiły do niej na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774). Nowe przepisy dają gminie prawo podjęcia uchwały o warunkach sytuowania obiektów reklamowych. Na mocy tej uchwały gmina ma prawo pobierania tzw. opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłatę reklamową pobiera się od: właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, b) jest bez tytułu prawnego – jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama. Ile wyniesie opłata reklamowa? Zgodnie z art. 17b. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata reklamowa będzie składała się z części stałej i zmiennej. Część stała będzie miała zryczałtowaną wysokość ustaloną przez gminę (maksymalnie 2,50 zł dziennie za obiekt). Część zmienna będzie zależeć od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy (do 20 groszy dziennie za każdy metr kwadratowy). Co ważne kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej reklamy. Kto nie zapłaci? Opłaty reklamowej nie pobiera się, jeżeli: reklama nie jest widoczna z przestrzeni dostępnych publicznie lub reklama stanowi szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; reklama wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa; reklama służy wyłącznie do upowszechniania informacji: a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia, b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i i działalności religijnej oraz cmentarzy. Katarzyna Sudaj, PIT.pl Co wy na to ??
gaga
Dodano: 2015-07-29 08:09:00
No dobrze ale na jaki cel mają iść te zebrane pieniądze? Na wypłaty dla rządu? Bo chyba na nic innego .... W du.... im się przewraca. Polska to kraj z którego trzeba się eksmitować i to biegiem.

Adolf
Dodano: 2015-07-29 09:06:00
No i dobrze bo zygać się chce od tych reklam.Jestem za całkowitym zlikwidowaniem reklam jedynie szyldy na sklepach, firmach itp.

obserwator
Dodano: 2015-07-29 12:29:00
Bo w Polsce państwo w osobie urzędu tego czy owego musi zawsze zarobić na podatniku taj w szczęściu jak i w biedzie. Jesteś zaradny coś osiągnąłeś zaraz dowalą jakiś podatek, jesteś biedniejszy oszczędzasz na tym czy na tamtym zaraz podniosą ci cenę bo firma musi wypracować zysk. Na dodatek wszędzie czeka pomoc dla biednych, nawet w toalecie używając pasty do zębów czy papieru toaletowego pomagasz biednym. Skoro za reklamę na płocie mam bulić podatek to z jakiej to ustawy poseł czy inna cholera umieszcza mi na płocie agitkę wyborczą? Mam zapłacić za jej druk, może jeszcze podatek od wiszenia na płocie, a nie mam prawa zerwać płachty! "Priwislanski kraj" eta straszna strana dawniej mawiano teraz wypadałoby coś po angielsku po pełowskiemu.

Kamil
Dodano: 2015-07-29 13:27:00
Nareszcie, może się pozbędziemy tych paskudnych reklam.

Twoja odpowiedź na ten temat:Twoje imie:


Podaj wynik działania dwa plus dwa: